logo

SEÇ

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi olarak üretim ve uygulama faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek doğa ve insan sağlığı için tehlike oluşturan atıkların bu etkilerini yerine getiremeyecek şekilde bertaraf edilmesi temel görevimizdir. Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeli atıklarımızı güvenli bir şekilde toplayıp, uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için geçici olarak depolayacak ve yok edilmelerini sağlayacağız.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayiolarak Hedefimiz operasyonlarımızdaki tehlikeleri inceleyerek gerekli tedbirlerin proaktif olarak alınabilmesini sağlamaktır.
Çalışan personelin yaptıkları işin tehlikelerinden haberdar olarak, Yapılan işin tamamen kontrol altında ve emniyetle yürütülmesini sağlamaya ve böylece personelin, tesisin ve donanımın maruz kalabileceği kaza ve yaralanmaları önlemeye çalışılmaktadır.
Belirlenen tehlikelere karşı mevcut olan ve olması gereken kontrol ve bu kontrolün etkinliği sürekli olarak değerlendirilir. Böylece gereği gibi kontrol edilemeyen zafiyetler ortaya çıkarılıp güçlendirilerek sistem sürekli olarak iyileştirilir ve geliştirilir.
Harekete geçmeden önce risklerin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması temel felsefemizdir.
Kazaların önlenmesi hepimizin görevidir. Bu tüm çalışanlarımıza; herhangi bir işi yaparken ortaya çıkabilecek yeni bir riskli durumun, yapılan işi durdurarak, derhal yetkiliye bildirilmesi görevi ve sorumluluğunu getirmektedir.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayiolarak insana verdiğimiz değerden dolayı gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturup iş kazalarını en aza indirmek için;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı,
 • PAKEL, sınırları içerisinde çalışan personel, hizmet alan öğrenci, kursiyer ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
 • PAKEL’de veya bölgemizde meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi,
 • PAKEL’de İş Sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlanması ve sürdürülmesi,

konularında çalışmalar yapmayı ve bu yolda yeterli ve yerinde kaynak tahsis etmeyi taahhüt etmekteyiz.

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayinde Sağlık, Emniyet ve Çevre koruma işimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şirket faaliyetleri yürütülürken tüm yasal düzenlemelere ve yönetmeliklere uyularak personelinin, müşterilerinin ve diğer insanların sağlık ve emniyetlerinin her şeyden üstün tutulması ve çevrenin korunmasına gereken önemin verilmesini öngörmektedir.

SAĞLIK

Şirket faaliyetlerini yürütürken, personelin ve diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önlemeye ve personelinin sağlık koşullarını geliştirmeye özen gösterir.

İŞ EMNİYETİ

Şirket; çalışma sırasında her türlü yaralanmanın önlenmesi gerektiği ilkesini temel alır ve yapılan işin gerektirdiği en yüksek emniyet tedbirlerinin gerçekleştirilmesi bilincini ve disiplinini sağlamak ve geliştirmek için çalışır.
Bütün çalışmaların emniyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve hiçbir çalışmanın emniyet kurallarına uymadan çalışacak kadar önemli olmadığı bilincini personelimize kazandırılması ve gerekeli tüm eğitimlerin verilmesi,
Hizmet verdiği müşterilerinin iş emniyeti ile ilgili beklentilerini maksimum düzeyde sağlamak için çaba sarf eder.

ÇEVRE

Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayitüm faaliyetlerinde insan sağlığını; doğal kaynakları ve global çevreyi korumaya karşı duyarlıdır.
Bu duyarlılık, sadece yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı kalmamakta; iş süreçleri ile çevre dostu uygulamaların bütünleşmesini de kapsamaktadır.

SEÇ POLİTİKASI TAAHHÜTLERİMİZ

 • Bütün çalışmaların emniyet kurallarına uygun şekilde yürütülmesi ve hiçbir çalışmanın emniyet kurallarına uymadan çalışacak kadar önemli olmadığı bilincini personelimize kazandırılması,
 • SEÇ ile ilgili gerekli kontroller yapılarak eksiklerimizin görülüp gerekli önlemlerin alınarak giderilmesi,
 • Çalışanlarımıza emniyetli bir ortam sağlayarak SEÇ beklentilerimizin gerçekleşmesi,
 • Çevre ve tabi doğanın korunması için atıklarımızın ayrılarak uygun yerlere verilip, değerlendirilmesi,
 • SEÇ Politikamızı ve SEÇ performansımızı sürekli iyileştireceğimizi ve geliştireceğimizi,
 • Olası iş kazalarını ve tehlikeleri önlemek için çalışacağımızı,
 • Kirlilik kaynaklarının azaltımı için teknolojik gelişimlerini sürekli takip edeceğimizi,
  Teknik ve finansal açıdan çevre yasa ve yönetmelikleri gerekliliklerini yerine getirmek ve kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde olacağımızı,
  Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayiolarak faaliyet bölgelerimizi ve faaliyetlerimizi toplum ve çevre üzerindeki etkileri için değerlendirmek, sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yönetmeyi taahhüt ediyoruz.
Pakel Endüstri İnşaat Enerji Makina Sanayi
Copyright © 2013 Tüm Hakları Saklıdır.
DUMP 001-ISO 002-ISO 003-ISO 004-ISO
Tasarım | Smartien